Im więcej lat nam przybywa, tym większą mamy świadomość jaką rolę w życiu każdego z nas odegrał NAUCZYCIEL… Nauczyciel – przewodnik, autorytet, człowiek który wskazuje nam kierunki, prowadzi  a często i podtrzymuje w chwilach trudnych. Dlatego z wielką wdzięcznością powracamy do ludzi, którzy już odeszli a którzy na trwale wpisali się w nasze zawodowe i nie tylko zawodowe życie.
     Dzisiaj przypominamy naszych Nauczycieli, współtwórców polskiej pneumonologii dziecięcej ale także tych, którzy dla kilku pokoleń polskich pediatrów – pneumonologów stali się osobami w szczególny sposób bliskimi. To Oni dali nam możność poznania tajników  zawodu ale też i tego, co zawiera się w słowie LEKARZ…

Zamieszczone Wspomnienia zostały opublikowane w czasopiśmie któremu patronowało Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA – The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research w 2009 roku.

  • prof. dr hab.n.med. Jan Rudnik
  • prof. dr hab.n.med. Barbara Nawrocka-Kańska
  • prof. dr hab.n.med. Jerzy Alkiewicz
  • prof. dr hab.n.med. Krystyna Ceglecka-Tomaszewska