Kontakt

 

Skontaktuj się z nami

Adres do korespondencji:

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń – 20.11.2007r.

KRS : 0000293074
NIP : 7352727176

REGON:  120584554

 

Nr Konta PKO BP : 82 1020 3466 0000 9702 0054 6192
Siedziba Towarzystwa
61-614 Poznań
ul. Wenedów 9 /2

  

adres mailowy
zarzad@ptpd.edu.pl

  

telefon: 22 317 9432

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

DSK UCK WUM

ul. Żwirki i Wigury 63A,

02-091 Warszawa

Telefon

e-mail

zarzad@ptpd.edu.pl

Obserwuj nas

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083064624125