Strefa dla Partnerów

 

Współpraca z PTPD

Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej jest organizatorem  różnego rodzaju wydarzeń naukowo-szkoleniowych. PTPD chętnie podejmuje również współpracę z innymi podmiotami przy organizacji konferencji, szkoleń dzięki którym można przybliżać lekarzom i farmaceutom wiedzę na temat pneumonologii dziecięcej. Współpraca jest realizowana poprzez udzialanie  patronatu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej lub prawa do wykorzystania znaku Towarzystwa w formie dostosowanej do charakteru wydarzena i jego celu.  Organizatorów tego typu wydarzeń  oraz Partnerów chętnych do nawiązania współpracy z PTPD zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

Patronat

Kongresy i konferencje

Patronat

Webinary

Patronat

Szkolenia i kursy

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

DSK UCK WUM

ul. Żwirki i Wigury 63A,

02-091 Warszawa

Telefon

e-mail

zarzad@ptpd.edu.pl

Obserwuj nas

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083064624125