O Towarzystwie

 

wypełnij deklarację członkowską

  opłać składkę członkowską

  Aby opłacić składkę członkowską za rok 2024 proszę o wykonanie przelewu w kwocie 70zł.
  Dane do przelewu:

  PTPD ul. Wenedów 9 /2, 61-614 Poznań
  Nr Konta PKO BP : 82 1020 3466 0000 9702 0054 6192
  W tytule: Imię Nazwisko – składka członkowska za rok 2024

  Władze Towarzystwa

  Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
  1. Walne Zgromadzenie członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

  Zarząd PTPD

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke

  prezes

  dr hab.n.med. Irena Wojsyk-Banaszak

  dr hab.n.med. Irena Wojsyk-Banaszak

  wiceprezes

  dr n.med. Honorata Marczak

  dr n.med. Honorata Marczak

  sekretarz

  dr n.med Katarzyna Walicka- Serzysko

  dr n.med Katarzyna Walicka- Serzysko

  członkini zarządu

  dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

  dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

  członek zarządu

  prof. dr hab.n.med. Marek Kulus

  prof. dr hab.n.med. Marek Kulus

  członek zarządu

  dr n.med. Kamil Janeczek

  dr n.med. Kamil Janeczek

  członek zarządu

  dr n.med. Andrzej Pogorzelski

  dr n.med. Andrzej Pogorzelski

  członek zarządu

  Komisja Rewizyjna

  dr n.med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak

  dr n.med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak

  przewodnicząca komisji rewizyjnej

  dr n.med. Karolina Pekrul

  dr n.med. Karolina Pekrul

  sekretarz komisji rewizyjnej

  dr n.med. Ewa Sapiejka

  dr n.med. Ewa Sapiejka

  członkini komisji rewizyjnej

  Władze PTPD

  Zarząd

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke – prezes zarządu

        prof. dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak- wiceprezes zarządu
  dr n. med. Honorata Marczak – sekretarz

  Członkowie:

  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

  prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

  dr n. med. Andrzej Pogorzelski

  dr n. med. Katarzyna Walicka

  dr n. med. Kamil Janeczek

  Komisja Rewizyjna

  dr n.med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak

  dr n.med. Karolina Perkul

  dr n.med. Ewa Sapiejka

  Członkowie Honorowi

  dr n.med. Jerzy Żebrak

  dr n.med. Hanna Majewska – Zalewska

  dr Katarzyna Bogucka

  prof. dr hab.n.med. Danuta Chmielewska- Szewczyk

  prof. dr hab.n.med. Andrzej  Milanowski

  prof. dr hab.n.med. Janusz Hałuszka

  prof. dr hab.n.med. Ryszard Kurzawa

  Jerzy i Lidia Owsiakowie oraz Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  dr n.med. Joachim Buchwald

  dr n.med. Andrzej Pustkowski

  dr n.med. Anna Pankowska

  dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

  dr n.med. Hanna Dmeńska

  dr n.med. Marek Popielarz

  prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Lis

  prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

  prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

  prof. dr hab. n. med. Michal Pirożyński

  prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

  dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

  dr hab. n. med. Tadeusz Latoś

  dr n. med. Paweł Gonerko

  Cele PTPD

  Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
  Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
  Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego u dzieci
  Rozwój i promocja pneumonologii dziecięcej w Polsce.
  Dbanie i pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji pneumonologii polskiej dziecięcej oraz krzewienie jej wśród członków Towarzystwa a także w całym społeczeństwie
  Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc dzieci i ich zapobieganiu
  Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia
  i profilaktyki chorób płuc dzieci .
  Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc dzieci.
  Dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa dziecięcego
  Krzewienie w środowisku pneumonologów dziecięcych zasad deontologii lekarskiej
  12366020 199804693694093 8435302172181673527 o 1 Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej

  Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

  DSK UCK WUM

  ul. Żwirki i Wigury 63A,

  02-091 Warszawa

  Telefon

  e-mail

  zarzad@ptpd.edu.pl

  Obserwuj nas

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100083064624125