O Towarzystwie

 

CZŁONKOSTWO

Celem dołączenia do PTPD proszę o przesłanie Deklaracji członka Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej poprzez uzupełnienie poniższych danych i przesłanie ich na adres zarzad@ptpd.edu.pl

Imię i Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Miejsce pracy: 
Adres miejsca pracy: 
Telefon służbowy:
Służbowy adres email:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt
1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002, nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach statutowych przez Polskie Towarzystwo
Pneumonologii Dziecięcej z siedzibą 61-614 Poznań, ul. Wenedów 9
lok. 2. Zgodnie zaś z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204)
wyrażam zgodę na przesyłanie mi korespondencji drogą
elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych i ich poprawiania. Dane zostały podane dobrowolnie.

Członkowie PTPD są zobowiązani do przestrzegania Statutu oraz do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 70 złotych rocznie.
Płatności można dokonać poprzez wpłatę na konto. 

Dane do przelewu:

Adresat: Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, 61-614 Poznań, ul. Wenedów 9 /2

Nr rachunku bankowego:  82 1020 3466 0000 9702 0054 6192. 

Tytułem: imię i nazwisko, składka członkowska PTPD.

Władze Towarzystwa

Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Zarząd PTPD

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke

prezes

dr hab.n.med. Irena Wojsyk-Banaszak

dr hab.n.med. Irena Wojsyk-Banaszak

wiceprezes

dr n.med. Honorata Marczak

dr n.med. Honorata Marczak

sekretarz

dr n.med Katarzyna Walicka- Serzysko

dr n.med Katarzyna Walicka- Serzysko

członkini zarządu

dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

członek zarządu

prof. dr hab.n.med. Marek Kulus

prof. dr hab.n.med. Marek Kulus

członek zarządu

dr n.med. Kamil Janeczek

dr n.med. Kamil Janeczek

członek zarządu

dr n.med. Andrzej Pogorzelski

dr n.med. Andrzej Pogorzelski

członek zarządu

Komisja Rewizyjna

dr n.med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak

dr n.med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak

przewodnicząca komisji rewizyjnej

dr n.med. Karolina Pekrul

dr n.med. Karolina Pekrul

sekretarz komisji rewizyjnej

dr n.med. Ewa Sapiejka

dr n.med. Ewa Sapiejka

członkini komisji rewizyjnej

Władze PTPD

Zarząd

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke – prezes zarządu

      prof. dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak- wiceprezes zarządu
dr n. med. Honorata Marczak – sekretarz

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

dr n. med. Andrzej Pogorzelski

dr n. med. Katarzyna Walicka

dr n. med. Kamil Janeczek

Komisja Rewizyjna

dr n.med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak

dr n.med. Karolina Perkul

dr n.med. Ewa Sapiejka

Członkowie Honorowi

dr n.med. Jerzy Żebrak

dr n.med. Hanna Majewska – Zalewska

dr Katarzyna Bogucka

prof. dr hab.n.med. Danuta Chmielewska- Szewczyk

prof. dr hab.n.med. Andrzej  Milanowski

prof. dr hab.n.med. Janusz Hałuszka

prof. dr hab.n.med. Ryszard Kurzawa

Jerzy i Lidia Owsiakowie oraz Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

dr n.med. Joachim Buchwald

Cele PTPD

Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego u dzieci
Rozwój i promocja pneumonologii dziecięcej w Polsce.
Dbanie i pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji pneumonologii polskiej dziecięcej oraz krzewienie jej wśród członków Towarzystwa a także w całym społeczeństwie
Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc dzieci i ich zapobieganiu
Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia
i profilaktyki chorób płuc dzieci .
Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc dzieci.
Dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa dziecięcego
Krzewienie w środowisku pneumonologów dziecięcych zasad deontologii lekarskiej
12366020 199804693694093 8435302172181673527 o 1 Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej

Napisz do nas

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Siedziba Towarzystwa

61-614 Poznań
ul. Wenedów 9 /2

e-mail

zarzad@ptpd.edu.pl

Obserwuj nas

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083064624125