O Towarzystwie

 

Władze Towarzystwa

Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Zarząd PTPD

dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

prezes

prof. dr hab.n.med. Anna Bręborowicz

prof. dr hab.n.med. Anna Bręborowicz

wiceprezes

dr n.med. Marek Popielarz

dr n.med. Marek Popielarz

sekretarz

prof. dr hab.n.med. Grzegorz Lis

prof. dr hab.n.med. Grzegorz Lis

skarbnik

dr n.med. Anna Pankowska

dr n.med. Anna Pankowska

członkini zarządu

dr hab.n.med. Irena Wojsyk- Banaszak

dr hab.n.med. Irena Wojsyk- Banaszak

członkini zarządu

prof. dr hab.n.med. Michał Pirożyński

prof. dr hab.n.med. Michał Pirożyński

członek zarządu

dr n.med. Paweł Gonerko

dr n.med. Paweł Gonerko

członek zarządu

dr n.med. Andrzej Pogorzelski

dr n.med. Andrzej Pogorzelski

członek zarządu

dr n.med. Mariusz Woźniak

dr n.med. Mariusz Woźniak

członek zarządu

Komisja Rewizyjna

dr n.med. Hanna Dmeńska

dr n.med. Hanna Dmeńska

przewodnicząca komisji rewizyjnej

dr n.med. Jarosław Mijas

dr n.med. Jarosław Mijas

członek komisji rewizyjnej

lek. Bartłomiej Wroński

lek. Bartłomiej Wroński

członek komisji rewizyjnej

Władze PTPD

Zarząd

dr hab.n.med. Zbigniew Doniec – przezes zarządu
prof. dr hab.n.med. Anna Bręborowicz – wiceprezes zarządu
dr n.med. Marek Popielarz – sekretarz

prof. dr hab.n.med. Grzegorz Lis – skarbnik

Komisja Rewizyjna

dr n.med. Hanna Dmeńska

dr n.med. Jarosław Mijas

lek. Bartłomiej Wroński

Członkowie Honorowi

dr n.med. Jerzy Żebrak

dr n.med. Hanna Majewska – Zalewska

dr Katarzyna Bogucka

prof. dr hab.n.med. Danuta Chmielewska- Szewczyk

prof. dr hab.n.med. Andrzej  Milanowski

prof. dr hab.n.med. Janusz Hałuszka

prof. dr hab.n.med. Ryszard Kurzawa

Jerzy i Lidia Owsiakowie oraz Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

dr n.med. Joachim Buchwald

Cele PTPD

Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
Pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc dzieci oraz innych Członków Towarzystwa.
Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego u dzieci
Rozwój i promocja pneumonologii dziecięcej w Polsce.
Dbanie i pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji pneumonologii polskiej dziecięcej oraz krzewienie jej wśród członków Towarzystwa a także w całym społeczeństwie
Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc dzieci i ich zapobieganiu
Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia
i profilaktyki chorób płuc dzieci .
Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc dzieci.
Dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa dziecięcego
Krzewienie w środowisku pneumonologów dziecięcych zasad deontologii lekarskiej
12366020 199804693694093 8435302172181673527 o 1 Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej

Napisz do nas

Siedziba Zarządu

ul. Prof. J. Rudnika 3B
34-700 Rabka Zdrój

Telefon

+48 608 613 950

+48 18 2679005

Obserwuj nas

Facebook