Zapraszamy chorych na mukowiscydozę i rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę do udziału w ogólnopolskim badaniu dotyczącym szczepień przeciw COVID-19.

Należy wybrać właściwą ankietę:

Mukowiscydoza – szczepienia u dorosłych przeciw COVID-19  ( dorośli )

https://docs.google.com/forms/d/16-P3wICg-PbFDlM6ct-jr3rhP8p0pTSCCONb05DN3ps/edit

Mukowiscydoza – szczepienia u dzieci przeciw COVID-19  ( rodzice dzieci)

https://docs.google.com/forms/d/1a_uhst5RLpMI4BZAvOxIlieD1tEpnbGKtGLkYSM5fKg/edit

Badanie jest w pełni anonimowe, dobrowolne,  na każdym etapie wypełniania ankiety
istnieje możliwość rezygnacji .

Wyniki badań będą służyć celom naukowym a także mogą być pomocne w opracowaniu bardziej skutecznych form edukacji w zakresie szczepień przeciw COVID- 19.