Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniach 22-23 września w Warszawie odbył się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej. Po kilku latach przerwy mieliśmy okazję spotkać się osobiście, wysłuchać wielu interesujących wykładów, wziąć udział w warsztatach i quizach. Bardzo ważnym punktem programu były prezentacje problematycznych przypadków pacjentów przez różne ośrodki pulmonologiczne. Dały one początek żywym dyskusjom i wymianie poglądów, co stanowi istotę takich spotkań. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w zjeździe i zapraszamy na kolejny, VI Zjazd PTPD we wrześniu 2024 roku.

W trakcie zjazdu odbyło się walne zgromadzenie naszego Towarzystwa, na którym zostały wybrane nowe władze na lata 2023-2027.

Aktualny zarząd PTPD przedstawia się następująco:
Prezes: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
Wiceprezes: dr hab. n. med. Irena Wojsyk- Banaszak
Sekretarz: dr n. med. Honorata Marczak
Członkowie: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, dr n. med. Andrzej Pogorzelski, dr n. med. Katarzyna Walicka, dr n. med. Kamil Janeczek

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie. Będziemy starali się go nie zawieść i sprawnie działać na rzecz rozwoju naszego Towarzystwa.
W celu poprawienia komunikacji ze wszystkimi Członkami i sympatykami naszego Towarzystwa staramy się uzupełnić bazę adresów mailowych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim, o których wiecie, że są zainteresowani pulmonologią dziecięcą, chcą dołączyć do naszego Towarzystwa i chcą otrzymywać powiadomienia od nas, a nie znajdują się na aktualnej liście mailingowej.
Prosimy o przesyłanie tych informacji na adres mailowy zarzad@ptpd.edu.pl

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Krenke
Prezes Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej